அழகிய தமிழ்
 
  Contact
  Guestbook
  Home
Home
நானும் நீயும்
 
எங்கள் குருதியை வேர்வையாய் சிந்தி உழுது உழைத்ததினால்
                              நீ உயர்ரக அரிசியில் பசியாறினாய்


 ஒட்டிய குடலோடும் கிழிந்த ஆடையோடும் துணிகள் நெய்தோம்                                                                நீ வித விதமான பட்டுடுத்தி உலா வருகிறாய்

 

கரடு முரடு நிலங்களை சமன் செய்து கட்டாந்தரையில் கண்ணயர்ந்தோம் 
                     வானுயர்ந்த மாளிகைக்குள் உல்லாசமாய் வாழ்கிறாய்
 
  
பள்ளம் மேடுகளை சமன் செய்து சாலைகள் அமைத்தோம் 
                                                                              
               அதில் இறக்குமதி வாகனங்களில் ஊர்மேய்கிறாய்

   
இத்தனை செய்தும் 
                                  
இன்னும் வறுமை பட்டியலில் நாங்கள் 
                                           கோடீசுவர பட்டியலில் நீ

இன்னும் ஏழ்மையில் உழல்கின்றோம் நாங்கள்

 

                                           கோடிகளில் புரள்கிறாய் நீ


உழைத்து  உழைத்து உருக்குலைக்கின்றோம் நாங்கள் 
                            உழைப்பால் உயர்ந்தவர் பட்டம் பெறுகிறாய் நீ

 

 

                                                                                         

பாரதிராஜா  
   
Advertisement  
   
Today, there have been 1 visitors (3 hits) on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=